Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

dr inż. Mirosław PŁAZA


Kierownik Laboratorium Sieci Teleinformatycznych
Instruktor: CCNA, CCNA Security, CPA: Programming Essentials in C++

Zakład Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: cisco@tu.kielce.pl lub m.plaza@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-167

Kierownik Laboratorium Sieci Teleinformatycznych, w ramach którego swoją działalność prowadzi Akademia Cisco. Certyfikowany instruktor Cisco z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na poziomie CCNA, CCNA Security, CPA: Programming Essentials in C++. W roku 2016 uzyskał status Expert Instructor w programie Instructor Excellence Award, natomiast w roku 2017 pisemne referencje od C++ Institute.

dr inż. Radosław BELKA


Instruktor: CCNA, CCNA Security

Zakład Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: r.belka@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-767

Certyfikowany instruktor Cisco (CCAI). Od roku 2009 posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na poziomie CCNA, natomiast od roku 2012 również na poziomie CCNA Security. Posiada aktualne certyfikaty Cisco CCNA / Cisco CCNA Security. Od 2009 roku jest aktywnym instruktorem Lokalnej Akademii Cisco działającej przy Politechnice Świętokrzyskiej.

mgr inż. Michał RAJCZYKOWSKIInstruktor: CCNA, CCNA Security, CCNP, CCSP

Pracuje jako Ekspert Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych w Orange Polska S.A. Wieloletni wykładowca Akademii Cisco.

mgr inż. Małgorzata PŁAZA 


Instruktor: CCNA

Zakład Informatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: malgorzata.plaza@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-169

Asystent w Zakładzie Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Instruktor Akademii Cisco na poziomie CCNA. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania uprawnień instruktorskich w zakresie IoT.

mgr inż. Paweł PIĘTA Instruktor: CPA: Programming Essentials in C++

Zakład Informatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: p.pieta@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-146

Zatrudniony w Politechnice Świętokrzyskiej od roku 2014 na stanowisku Asystenta w Zakładzie Informatyki. Instruktor Akademii Cisco od roku 2016. Posiada pisemne referencje od C++ Institute, otrzymane w podziękowaniu za pomoc oraz profesjonalne wsparcie merytoryczne podczas procesu wdrażania szkolenia z zakresu CPA: Programming Essentials in C++.


Prześlij opinię