Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

dr inż. Mirosław PŁAZA

Kierownik Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy
Instruktor: CCNA, CCNA Security, CPA: Programming Essentials in C++, IoT

Zakład Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: cisco@tu.kielce.pl lub m.plaza@tu.kielce.pl, tel. praca. +48 (41) 34-24-167

Kierownik Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy, w ramach którego swoją działalność prowadzi Akademia Sieci Cisco. Certyfikowany instruktor Cisco z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na poziomie CCNA, CCNA Security, IoT, CPA: Programming Essentials in C++. W latach 2016 oraz 2018 uzyskał status Expert Instructor w programie Instructor Excellence Award, natomiast w roku 2017 pisemne referencje od C++ Institute.

dr inż. Radosław BELKA


Instruktor: CCNA, CCNA Security, IoT

Zakład Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: r.belka@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-767

Certyfikowany instruktor Cisco (CCAI). Od roku 2009 posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na poziomie CCNA, natomiast od roku 2012 również na poziomie CCNA Security. Posiada aktualne certyfikaty Cisco CCNA / Cisco CCNA Security. Od 2009 roku jest aktywnym instruktorem Lokalnej Akademii Cisco działającej przy Politechnice Świętokrzyskiej. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie IoT(Internet of Things).

mgr inż. Michał RAJCZYKOWSKI


Instruktor: CCNA, CCNA Security, CCNP

Certyfikowany instruktor Cisco (CCAI) od 2008 roku., z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie sieci oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Na co dzień pracuje jako Ekspert Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych w Orange Polska S.A. Posiada aktualne certyfikaty Cisco (CCNP, CCNA  w zakresie Routing@Switching oraz Security). Jest również posiadaczem prestiżowego  certyfikatu  CISSP (Certified Information Systems Security Professional).

mgr inż. Małgorzata PŁAZA 


Instruktor: CCNA, CCNA Security, IoT

Zakład Informatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: malgorzata.plaza@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-169

Asystent w Zakładzie Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Instruktor Akademii Cisco na poziomie CCNA, CCNA Security. Posiada również uprawnienia instruktorskie w zakresie szkoleń dotyczących zagadnień Internetu Rzeczy - IoT(Internet of Things).

mgr inż. Paweł PIĘTA 


Instruktor: CPA: Programming Essentials in C++, NDG Linux Essentials 

Zakład Informatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: p.pieta@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-146

Zatrudniony w Politechnice Świętokrzyskiej od roku 2014 na stanowisku Asystenta w Zakładzie Informatyki. Instruktor Akademii Cisco od roku 2016. Otrzymał pisemne referencje od C++ Institute w podziękowaniu za pomoc oraz profesjonalne wsparcie merytoryczne podczas procesu wdrażania szkolenia z zakresu CPA: Programming Essentials in C++. W Akademii instruktor CPA: Programming Essentials in C++ oraz NDG Linux Essentials.

dr inż. Adam Krechowicz


Instruktor: CPA: Programming Essentials in C++, NDG Linux Essentials 

Zakład Informatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
e-mail: a.krechowicz@tu.kielce.pl
tel. praca. +48 (41) 34-24-198

Zatrudniony w Politechnice Świętokrzyskiej od roku 2011 roku. Posiada upewnienia instruktorskie z zakresu  NDG Linux Essentials oraz CPA: Programming Essentials in C++.


Prześlij opinię