Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

INTERNET RZECZY - (Internet of Things – IoT) stanowi istotny element czwartej rewolucji przemysłowej, która dokonuje się po erach pary, elektryczności i komputerów. Internet Rzeczy to sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, powodująca zanikanie bariery ludzie/maszyny, w wyniku czego integracja technologii sieciowych, chmur obliczeniowych oraz fizycznej natury różnego rodzaju czujników pomaga tworzyć bardziej bezpośrednie i indywidualne podejście w relacji usługodawca - klient. Obecna ekspansja Internetu Rzeczy powstała w wyniku wprowadzenia wszechobecnej cyfryzacji, bazowania w procesach decyzyjnych na wirtualnych symulacjach i przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym, komunikacji maszyna-maszyna i maszyna-człowiek oraz nowych technologiach ICT. Według ustaleń firmy Cisco, zastosowanie możliwości oferowanych przez IoT w 40 kluczowych obszarach sektora publicznego na przestrzeni kolejnych 10 lat, w tym m.in. inteligentnych technologii wodnych, inteligentnych budynków, inteligentnego zarządzania energią, inteligentnych technologii parkowania, pozwoliłoby na uzyskanie potencjalnych korzyści o wartości 4,6 biliona USD. Korzyści stosowania technologii IoT już są wymierne, a przewidywania są bardzo optymistyczne.


Proponowany kurs IoT Fundamentals stanowi wprowadzenie do zagadnień Internetu Rzeczy, pozwalając uczestnikowi przede wszystkim na zapoznanie się z komponentami, architekturą i zasadami funkcjonowania systemów IoT oraz procesem przetwarzania danych obejmujący ich pozyskiwanie, preprocessing, transmisja, magazynowanie, analiza i przekształcenie, w dającą przewagę konkurencyjną, wiedzę.


Celem kursu jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz biznesowego podejścia do zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wdrażaniem technologii Internetu Rzeczy (IoT). Kurs obejmuje zagadnienia:

- prototypownia rozproszonych sieci sensorycznych opartych o mikrokontrolery programowalne i SBC na potrzeby akwizycji danych dla Internetu Rzeczy

- analityki danych Big Data z uwzględnieniem wybranych metod eksploracji danych

- kreowania konkurencyjnych pomysłów biznesowych wykorzystujących technologie IoT


Cały kurs trwa 100 godzin (ok. 3 miesiące).


Wymagania wstępne: Kurs kierowany do początkujących użytkowników, niemniej mile widziana jest podstawowa wiedza techniczna odnośnie technologii sieciowych, podstaw elektroniki i automatyki czy podstaw programowania.


Kurs składa się z dwóch podstawowych bloków tematycznych:

1) Connecting Things Rozproszone Sieci Sensoryczne

Szczegółowe zagadnienia: Podstawy architektury IoT. Rola sensorów, kontrolerów i elementów wykonawczych. Platforma programistyczna Arduino i jej wykorzystanie w budowie sieci IoT. Programowanie systemów SBC (Single Board Computer – Rapsberry Pi). Podstawy programowania w Python. Rozproszone systemy obliczeniowe – Cloud and Fog Computing. Podstawy interfejsu RESTfull API. Możliwości wykorzystania technologii IoT w przemyśle, biznesie, przestrzeniach inteligentnych i procesach społecznych. Kreowanie prototypowych rozwiązań.

2) Big Data& Analytics – Analityka Big Data

Szczególowe zagadnienia: Podstawy analityki Big Data i jej rola w koncepcji IoT. Podstawy statystyki opisowej i wizualizacji danych. Analiza danych w zastosowaniach wnioskowania statystycznego. Podstawy technik predykcyjnych oraz uczenia maszynowego. Podstawowe zasady tworzenia skalowalnych rozwiązań biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data takich jak Apache Hadoop. Kreowanie przejrzystej i przekonywującej komunikacji narracyjnej i wizualnej.


Uczestnik kursu ma dostęp do materiałów ćwiczeniowych, quizów i testów, pozwalających na nabycie wiedzy i umiejętności do rozwiązywania rzeczywistych zadań projektowych i analitycznych. Kurs jest prowadzony w języku polskim, natomiast wszystkie materiały do zajęć są wyłącznie w języku angielskim.


W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

- dostęp do oficjalnych materiałów Cisco przygotowanych na potrzeby realizacji kursu IoT Fundamentals

- dostęp do profesjonalnego sprzętu sieciowego oraz programistycznego (Arduino, Rapsberry Pi),

- certyfikat Akademii Cisco potwierdzający posiadanie umiejętności w zakresie zagadnień objętych kursem (warunkiem jest pozytywne zdanie bezpłatnych egzaminów końcowych przeprowadzanych w naszej Akademii)


W celu zgłoszenia swojego zainteresowania kursem, należy wypełnić oraz przesłać formularz rejestracyjny. Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo w ulotce informacyjnej: pobierz ulotkę EN


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


Prześlij opinię