Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58


Kurs CPA: Programming Essentials in C++ jest przeznaczony dla wszystkich, którzy na przykładzie języka C++ chcą nauczyć się podstaw programowania. Ponieważ szkolenie to nie wymaga od kursantów wcześniejszej wiedzy na temat programowania, mogą do niego przystąpić także osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z nauką programowania.Kurs swoją tematyką obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia związane z programowaniem w języku C++, jak również fundamentalne pojęcia i techniki używane w programowaniu obiektowym. Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia pewnych uniwersalnych podstaw, bez odwoływania się do obiektowości, a następnie stopniowo rozszerza je o zagadnienia zaawansowane, które to kursant napotka podczas stosowania podejścia zorientowanego obiektowo.

Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie kursantów z uniwersalnymi pojęciami dotyczącymi programowania komputerów,
 • przedstawienie składni, semantyki i podstawowych typów danych języka C++,
 • omówienie zasad paradygmatu programowania obiektowego i jego implementacji w języku C++,
 • przedstawienie sposobów rozwiązywania typowych problemów programistycznych z pomocą bibliotek standardowych języka C++,
 • przygotowanie kursantów do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego CPA – C++ Certified Associate Programmer Certification.
Kurs trwa 70 godz., składa się z ponad 100. ćwiczeń laboratoryjnych, 8. quizów, 8. egzaminów cząstkowych, egzaminu próbnego i egzaminu końcowego. Wszystkie materiały edukacyjne zostały podzielone na 9 rozdziałów:
 • Rozdział 0 wyjaśnia proces instalacji i użytkowania środowiska programistycznego.
 • Rozdział 1 wprowadza podstawowe pojęcia związane z programowaniem, takie jak zmienne i operatory.
 • Rozdział 2 omawia zaawansowane instrukcje sterujące i struktury danych.
 • Rozdział 3 wprowadza zmienne wskaźnikowe, funkcje i temat dynamicznej alokacji pamięci.
 • Rozdział 4 wyjaśnia sposoby dostępu do różnych typów danych.
 • Rozdział 5 wprowadza podstawy programowania obiektowego.
 • Rozdział 6 omawia temat dziedziczenia.
 • Rozdział 7 rozważa zagadnienie wyjątków.
 • Rozdział 8 omawia temat operatorów i typów wyliczeniowych.
Każdy kursant ma dostęp do materiałów ćwiczeniowych, quizów i testów, aby nauczyć się wykorzystywać zdobyte podczas szkolenia umiejętności i wiedzę do rozwiązywania rzeczywistych zadań programistycznych. Kurs jest prowadzony w języku polskim, natomiast wszystkie materiały do zajęć są wyłącznie w języku angielskim.

Szczegółowe zagadnienia poszczególnych rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 0
Installing and using your programming environment
 • Wprowadzenie do technik kompilowania i rozwoju oprogramowania.
Rozdział 1
Introduction to computer programming
 • Język maszynowy i wysokopoziomowe języki programowania.
 • Uzyskiwanie kodu maszynowego, czyli proces kompilacji.
 • Pisanie prostych programów komputerowych.
 • Podstawowe, skalarne typy danych, zmienne, literały, operatory.
 • Strumienie wejścia/wyjścia.
Rozdział 2
Advanced flow control and data aggregates
 • Instrukcje warunkowe.
 • Instrukcje iteracyjne.
 • Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe.
 • Struktury danych.
Rozdział 3
Extending expressive power: pointers, functions and memory
 • Zmienne wskaźnikowe.
 • Deklarowanie, definiowanie i wywoływanie funkcji.
 • Sposoby przekazywania parametrów do funkcji, argumenty domyślne.
 • Funkcje inline (w linii), przeciążanie funkcji.
 • Sortowanie tablic, dynamiczna alokacja pamięci.
Rozdział 4
Accessing different kinds of data
 • Tablice wskaźników.
 • Konwersje wartości różnych typów danych.
 • Łańcuchy znaków.
 • Używanie i deklarowanie przestrzeni nazw.
Rozdział 5
Object programming essentials
 • Paradygmat programowania obiektowego.
 • Klasy, obiekty, składniki klas.
 • Konstruktory i destruktory.
 • Odwoływanie się do obiektów.
 • Składniki statyczne.
 • Wskaźniki do obiektów.
 • Obiekty wewnątrz obiektów.
Rozdział 6
Inheritance
 • Hierarchia klas: klasa podstawowa i klasa pochodna.
 • Mechanizm dziedziczenia.
 • Dziedziczenie różnych składników klas.
 • Dziedziczenie wielokrotne.
 • Polimorfizm.
 • Deklarowanie i używanie metod wirtualnych.
 • Dziedziczenie metod wirtualnych.
 • Interfejsy (klasy czysto abstrakcyjne).
 • Przekazywanie obiektów jako parametrów funkcji.
 • Rzutowanie dynamic_cast.
 • Dynamiczna kontrola typów (RTTI).
 • Słowo kluczowe const.
 • Klasy i funkcje zaprzyjaźnione.
Rozdział 7
Exceptions
 • Czym jest wyjątek?
 • Łapanie i rzucanie wyjątków.
 • Różne klasy i hierarchia wyjątków.
 • Definiowanie własnych wyjątków.
Rozdział 8
Operators and enumerated types
 • Definiowanie i przeciążanie operatorów.
 • Używanie operatorów z klasami złożonymi.
 • Typy wyliczeniowe.
Szkolenie CPA: Programming Essentials in C++ zapewnia kursantom pełne przygotowanie do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego CPA – C++ Certified Associate Programmer Certification. Jest to profesjonalny proces certyfikacji, który mierzy umiejętności realizacji zadań związanych z podstawami programowania w języku C++, jak również znajomość fundamentalnych pojęć i technik stosowanych w programowaniu obiektowym.

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
 • dostęp do oficjalnych materiałów Cisco przygotowanych na potrzeby realizacji kursu przez C++ Institute,
 • dostęp do profesjonalnego sprzętu komputerowego, 
 • możliwość otrzymania zniżki (voucher) na egzamin zewnętrzny przeprowadzany przez centrum Pearson VUE,
 • certyfikat Akademii Cisco potwierdzający posiadanie umiejętności w zakresie zagadnień objętych kursem (warunkiem jest pozytywne zdanie bezpłatnych egzaminów końcowych przeprowadzanych w naszej Akademii) - zobacz wzór certyfikatu.
Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu zewnętrznego Certified Associate Programmer Certification, który realizowany jest wyłącznie w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.

W celu zgłoszenia swojego zainteresowania kursem, należy wypełnić oraz przesłać formularz rejestracyjny. Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo w ulotkach informacyjnych: EN lub PL. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Prześlij opinię