Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

Program kursu CCNA R&S (Routing and Switching) składa się z czterech modułów (semestrów). Każdy moduł zakłada realizację 70 godzin zajęć dydaktycznych. Czas przeprowadzenia szkolenia z jednego modułu to 8-10 tygodni, cały kurs (4 moduły) trwa około 10 miesięcy. Zapisy przyjmowane są na każdy semestr osobno. Materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim (do wyboru). Zajęcia prowadzone są natomiast w języku polskim.

W zależności od preferencji grupy, zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (poniedziałek-piątek) zazwyczaj 2 razy w tygodniu w blokach 4-5 godzinnych lub w systemie zaocznym (sobota, niedziela), w blokach 8-9 godzinnych. Realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Po dokonaniu zapisu kursantowi zostaje przydzielone indywidualne konto na platformie edukacyjnej Cisco Networking Academy (Cisco Netacad) umożliwiające dostęp do materiałów szkoleniowych oraz przystępowanie do egzaminów. Absolwenci szkolenia przygotowani są do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA) oraz jednocześnie uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych z sieciami komputerowymi.


Poszczególne części kursu CCNA Routing and Switching obejmują następujące zagadnienia:


Moduł I: INTRODUCTION TO NETWORKS (Wprowadzenie do sieci komputerowych)

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja IP
 9. Podsieci IP
 10. Warstwa aplikacji

Moduł II: ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS (Podstawy routingu i przełączania)

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. VLAN
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny
 7. Routing dynamiczny
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla IPv4

Moduł III: SCALING NETWORKS (Skalowanie sieci komputerowych)

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Redundancja w sieciach LAN
 3. Agregacja łączy
 4. Sieci bezprzewodowe
 5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
 6. OSPF wieloobszarowy
 7. EIGRP
 8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
 9. Obrazy IOS i licencjonowanie

Moduł IV: CONNECTING NETWORKS (Dostęp do sieci rozległych (WAN)

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP
 4. Protokół Frame Relay
 5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Połączenia site-to-site (VPN)
 8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
 9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)

Materiały uzupełniające: CCNA R&S 6.0 Bridging, niezbędne do przygotowania się do aktualnie obowiązującego egzaminu certyfikacyjnego CCNAX 200-125


Egzaminy:

 • Cząstkowe - po każdym z zakończonych rozdziałów w ramach danego semestru, w formie pytań testowych, zdawane zdalnie przez kursantów, bezpłatne
 • Semestralne - każdy z semestrów (modułów) kończy się egzaminem, po zdaniu którego  słuchacz otrzymuje certyfikat od firmy Cisco potwierdzany przez Politechnikę Świętokrzyską.  Egzaminy semestralne zdawane są w formie pytań testowych, odbywają się w Laboratorium Akademii Cisco przy Politechnice Świętokrzyskiej,  również są bezpłatne.
 • Cisco Certified Networking Associate CCNA - egzamin kończący szkolenie CCNA (po wszystkich 4 semestrach) odbywa się w centrach certyfikacyjnych Pearson VUE, ma formę pytań testowych oraz jest dodatkowo płatny. Lokalizację i informacje dotyczące najbliższego Centrum Egzaminacyjnego można znaleźć pod adresem: http://www.vue.com/cisco/.

Pełny cykl szkoleniowy CCNA R&S przygotowuje do egzaminu Cisco Certified Network Associate, natomiast do po ukończeniu pierwszych dwóch modułów możliwa jest również certyfikacja CCENT (ICND1 100-105). Dokumentacja Kursu Cisco CCNA "Routing and Switching Scope and Sequence" znajduje się tutaj.


Prześlij opinię