Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) prowadzi swoją działalność jako Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy przy Zakładzie Fotoniki i Systemów Teleinformatycznych na Wydziale Elektrotechniki,Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Celem działalności Akademii Cisco jest  prowadzenie cyklu szkoleń pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza i umiejętności przekazywane są poprzez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów realizowane są liczne zajęcia laboratoryjne (handlabs), które w szczególny sposób kładą nacisk na umiejętność rozwiązywania rzeczywistych problemów sieciowych (Network Troubleshooting). Udostępniony jest również szeroki zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny poszczególnych zagadnień ilustrowany licznymi przykładami(m. in. w formie prezentacji oraz plików video). Przekazywany program podzielony jest na rozdziały. Każdy z uczestników kursu może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających. Program Akademii Sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco oraz Akademiami prowadzącymi zajęcia szkoleniowe. Dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców. Podstawowe szkolenia kierowane są w szczególności do uczniów starszych klas szkól średnich oraz studentów i osób, które dążą  do  zdobycia nowych umiejętności w ramach projektowania, budowy, konfiguracji oraz zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Opanowanie treści programowych  z zakresu CCNA R&S (Routing and Switching) stanowi podstawę do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Od osób przystępujących do programu CCNA R&S nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych. Dalsze etapy szkoleń (np.: CCNA Security, CCNP,  CCSP), które prowadzone są w ramach Akademii Sieci Cisco pozwalają nazdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.  Więcej informacji o sekwencji szkoleń można znaleźć tutaj.

Aktualnie w ofercie naszej Akademii znajdują się szkolenia z zakresu: CCNA Routing and Switching, CCNA Security, CPA - Programming Essentials in C++, NDG Linux Essentials, IoT - Internet of Things oraz Introduction to the Internet of Everything. Prowadzimy starania w kierunku poszerzenia naszej oferty o kursy z zakresu CCNP.

Serdecznie zapraszamy!

Prześlij opinię