Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

Kurs NDG Linux Essentials przeznaczony jest dla wszystkich, chcących rozpocząć użytkowanie lub zgłębić tajniki wykorzystania systemów z rodziny Linux. Kurs ten przydatny jest dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą IT, w szczególności dla osób zajmujących się sieciami komputerowymi, twórców oprogramowania czy administratorów systemów komputerowych. 

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie kursantów z koncepcją otwartego oprogramowania
 • przedstawienie podstawowych sposobów wykorzystania systemów Linux ze szczególnym uwzględnieniem wiersza poleceń
 • zapoznanie kursantów ze sposobem konfiguracji i administracji systemów Linux
 • przygotowanie kursantów do do międzynarodowego egzaminu LPI Linux Essentials Professional Development Certificate

Kurs trwa 70 godz., składa się z 16 modułów, 13 ćwiczeń laboratoryjnych, 4 ćwiczeń zaawansowanych, 16 egzaminów modułowych, 2 egzaminów pośrednich oraz egzaminu końcowego. 

Materiały edukacyjne zostały podzielone na następujące rozdziały:

 • Rozdział 1 Wprowadzenie do systemu Linux
 • Rozdział 2 Otwarte oprogramowanie i sposoby licencjonowania 
 • Rozdział 3 Korzystanie z systemu Linux
 • Rozdział 4 Wykorzystanie wiersza poleceń
 • Rozdział 5 Korzystanie z pomocy
 • Rozdział 6 Praca z plikami i katalogami
 • Rozdział 7 Kompresja i archiwizacja
 • Rozdział 8 Potoki, przekierowanie i wyrażenia regularne
 • Rozdział 9 Tworzenie skryptów
 • Rozdział 10 Kontrola sprzętu
 • Rozdział 11 Zarządzanie pakietami i procesami
 • Rozdział 12 Konfiguracja sieci
 • Rozdział 13 Bezpieczeństwo systemu i użytkowników
 • Rozdział 14 Tworzenie nowych użytkowników
 • Rozdział 15 Prawa własności i dostępu
 • Rozdział 16 Zarządzanie uprawnieniami, lokalizacja plików i linki
Każdy kursant otrzymuje dostęp do materiałów ćwiczeniowych, quizów i testów, aby nauczyć się wykorzystywać zdobyte podczas szkolenia umiejętności i wiedzę do rozwiązywania rzeczywistych zadań programistycznych. Kurs jest prowadzony w języku polskim, natomiast wszystkie materiały do zajęć są wyłącznie w języku angielskim.

Szczegółowe zagadnienia poszczególnych rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 1

Introduction to Linux

 • wprowadzenie do systemu Linux
 • omówienie najbardziej popularnych  dystrybucji
 • omówienie konkurencyjnych systemów  

Rozdział 2

Open Source Applications and Licenses

 • omówienie sposobów dostarczania oprogramowania
 • przedstawienie sposobów licencjonowania otwartego oprogramowania
 • przedstawienie najbardziej typowego oprogramowania dla systemów Linux 

Rozdział 3

Using Linux

 • omówienie podstawowych sposobów korzystania z systemu Linux
 • przedstawienie graficznych interfejsów użytkownika systemów Linux
 • wprowadzenie do korzystania z terminala
 • przedstawienie sposobów dostępu do systemu

Rozdział 4

Command Line Skills

 • przedstawienie podstawowych informacji o konsoli
 • lokalizowanie poleceń
 • przedstawienie podstawowych poleceń
 • korzystanie z historii poleceń

Rozdział 5

Getting Help

 • przedstawienie sposobów pobierania informacji o poleceniach
 • przedstawienie polecenia man
 • przedstawienie polecenia info

Rozdział 6

Working with Files and Directories

 • przedstawienie metod poruszania się po katalogach
 • uzyskiwanie informacji o plikach
 • tworzenie i usuwanie katalogów i plików
 • kopiowanie i przenoszenie katalogów i plików

Rozdział 7

Archiving and Compression

 • różnice pomiędzy kompresją i archiwizowaniem
 • podstawowe metody archiwizowania
 • podstawowe metody kompresji

Rozdział 8

Pipes, Redirection, and REGEX

 • metody przekierowania standardowego wejścia 
 • metody przekierowania standardowego wyjścia
 • metody przekierowania standardowego wyjścia błędów
 • przedstawienie poleceń do agregowania rezultatów wyjścia poleceń
 • wykorzystanie wyrażeń regularnych

Rozdział 9

Basic Scripting

 • podstawowe informacje o tworzeniu skryptów
 • sposoby przekazywania rezultatu ze skryptu
 • wykorzystanie zmiennych w skryptach
 • instrukcje warunkowe i pętle w skryptach

Rozdział 10

Understanding Computer Hardware

 • przedstawienie koncepcji zarządzania sprzętem w systemie Linux
 • pobieranie informacji o sprzęcie
 • organizacja i zarządzanie dyskami

Rozdział 11

Managing Packages and Processes

 • sposoby pobierania informacji o procesach
 • zarządzanie działaniem procesów
 • sposoby uzyskiwania oprogramowania
 • zarządzanie pakietami

Rozdział 12

Network Configuration

 • wprowadzenie do koncepcji wykorzystania sieci
 • omówienie poleceń związanych obsługą sieci
 • przedstawienie sposobów konfiguracji sieci

Rozdział 13

System and User Security

 • omówienie koncepcji użytkowników i grup w systemie Linux
 • pobieranie informacji o użytkownikach
 • wykonywanie poleceń z prawami superużytkownika 

Rozdział 14

Create a new user

 • tworzenie nowych użytkowników
 • tworzenie nowych grup
 • zarządzanie grupami użytkowników

Rozdział 15

Ownership and Permissions

 • przedstawienie koncepcji praw do plików
 • pobieranie informacji o prawach do plików
 • zarządzanie prawami do plików

Rozdział 16

Special Permissions, Links and File Locations

 • nadawanie specjalnych praw do plików
 • wykorzystanie lików do plików
W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
 • dostęp do oficjalnych materiałów Cisco przygotowanych na potrzeby realizacji kursu
 • dostęp do profesjonalnego sprzętu komputerowego, 
 • list gratulacyjny Akademii Cisco potwierdzający ukończenie kursu (warunkiem jest pozytywne zdanie bezpłatnych egzaminów końcowych przeprowadzanych w naszej Akademii)


Prześlij opinię